تعرفه حمل بار به شهرستان

نام استانقیمت
آشتیان800.000 تومان
آبادان2.050.000 تومان
آبیک550.000 تومان
آمل850.000 تومان
آستارا1.150.000 تومان
آغاجاری1.900.000 تومان
آزادشهر1.200.000 تومان
آبدانان1.700.000 تومان
اصفهان900.000 تومان
ایرانشهر2.800.000 تومان
اراک700.000 تومان
اردبیل1.200.000 تومان
امیدیه1.200.000 تومان
اندیمشک1.200.000 تومان
ارومیه1.200.000 تومان
اهواز1.200.000 تومان
ایلام1.200.000 تومان
الیگودرز1.200.000 تومان
اقلید1.200.000 تومان
اسلام آباد1.200.000 تومان
ابهر1.200.000 تومان
ایذه1.200.000 تومان
ازنا1.200.000 تومان
اسدآباد1.200.000 تومان
استهبان1.200.000 تومان
استانه اشرفیه1.200.000 تومان
اهر1.200.000 تومان
اسفراین1.200.000 تومان
اباده1.200.000 تومان
انار1.200.000 تومان
ابرکوه1.200.000 تومان
اب بر1.200.000 تومان
اردستان1.200.000 تومان