سایر شعبه ها

نیاوران:          30 30 28 22

فرمانیه :          05 05 21 22

تجریش:          6000 70 22

اقدسیه:          00 31 28 22

پاسداران:      08 08 58 22

دولت:            30 30 76 22

سیدخندان:    30 30 87 22

شریعتی:         615 000 22

میرداماد:        05 06 2222

قلهک:            5000 61 22

مینی سیتی:      1 15 47 22

نوبنیاد:          05 05 94 22

لویزان:           0003 93 22

پارک وی:      66 55 01 22

ولیعصر:          699 88888

آفریقا:          12 12 66 88

ونک:             60 60 05 88