تعرفه ها

خاور مسقف داخل شهر یک سرویس

سه ساعت

4 نیروی باربر 700,000 تومان
خاور مسقف داخل شهر یک سرویس

سه ساعت

3 نیروی باربر 620,000 تومان
خاور مسقف حومه یک سرویس

سه ساعت

4 نیروی باربر 68 تومان

1-حمل بار بیشتر از ۳ طبقه با ازای هر طبقه مبلغ 15,000تومان اضافه می گردد.

۲-هزینه ی حمل یخچال ساید بای ساید ،گاو ‍صندوق نسوز و پیانو به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

3-برای اطلاع از تعرفه ی حمل بار به شهرستان با شماره ی تلفن 1843 تماس حاصل فرمایید.